เรามีกิ่งพันธุ์ คุณภาพดี ที่ผ่านการตรวจสอบ ดี เอ็น เอ มากมาย หลากหลาย ที่สุดในโลก 
   
 
 สถิติวันนี้ 3790 คน
 สถิติเมื่อวาน 4423 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
53620 คน
159005 คน
1671524 คน
เริ่มเมื่อ 2011-09-22
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ดี เอ็น เอ คืออะไร? 
            ดี เอ็น เอ [Deoxyribonucleic acid DNA] บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตและถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวกัน ก็จะมี ดี เอ็น เอ เหมือนกัน ดังนั้น ถ้าทราบข้อมูลใน ดี เอ็น เอ ก็จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนั้น จากหลักการดังกล่าว จึงสามารถตรวจสอบความเหมือนหรือความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตได้ โดยใช้ลายพิมพ์ของ ดี เอ็น เอ
 
 มหัศจรรย์ ดี เอ็น เอ
            มีหลักฐานบันทึกไว้ว่า ดี เอ็น เอ ในร่างกายเราเมื่อนำมา รวมกันแล้ว จะมีความยาวกว่าระยะทางไปกลับดวงอาทิตย์ 50 รอบ
            จากการพัฒนาการทางเทคโนโลยีของ ดี เอ็น เอ ทำให้สามารถนำไปใช้ ในการไขปริศนา สิ่งลึกลับต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านนิติเวชได้อย่างน่าอัศจรรย์ เรามักจะพบจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ อยู่เป็นประจำ นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ศูนย์ฯนำเอา ดี เอ็น เอ มาแยกแยะ จำแนกเอกลักษณ์จำเพาะพันธุ์ ของ มะยงชิด-มะปรางหวานใหญ่ ที่ศูนย์ฯได้นำพันธุ์ดีต่างๆทั่วประเทศไทย 56 สายพันธุ์ มาปลูกรวมกัน เพื่อคัดเลือกพันธุ์ดีเด่นและสายพันธุ์ไม่ซ้ำกัน ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนอย่างที่สุด
            ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้คัดเลือกสายพันธุ์ดีเด่น ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ [Physical Property] ทางเคมี [Chemical Property] และทางชีววิทยา [Biological Property] โดยใช้ ดี เอ็น เอ ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบอยู่นานหลายปีและติดตามผลต่อเนื่อง ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า  3 ปี จึงจะตัดสินใจนำไปตรวจสอบ ดี เอ็น เอ เป็นขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะทำการขยายพันธุ์ ขณะนี้ ศูนย์ฯ สามารถคัดเลือกพันธุ์ดีเด่นได้ 9 สายพันธุ์ ประกอบด้วย มะยงชิด  3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์เพชรกลางดง พันธุ์ ทูลเกล้า และ พันธุ์บางขุนนนท์  มะปรางหวานใหญ่ 6 สายพันธุ์ คือพันธุ์เพชรคลองลาน พันธุ์เพชรหวานกลม พันธุ์เพชรหวานยาว พันธุ์เพชรนพเก้า พันธุ์เพชรเหรียญทอง-1 และพันธุ์เพชรเหรียญทอง -2
 

 
 
  ทำไมจึงต้องตรวจ ดี เอ็น เอ
 
            มะยงชิด – มะปรางหวานใหญ่ ผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมจากประชาชนชาวไทยและมีราคาสูง ต่อเนื่องติดต่อกันมาไม่ต่ำกว่า  15  ปี ขณะที่ผลไม้ไทยที่มีชื่อเสียงแทบทุกอย่างเช่น มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย...ฯลฯ ล้วนประสบปัญหาเรื่องราคาอย่างหนักมาแล้วด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้น จึงมีเกษตรกร จำนวนมาก หันมาสนใจปลูก มะยงชิด - มะปรางหวานใหญ่ มากขึ้นทุกปี ทำให้กิ่งพันธุ์ขายดีมาก จึงมีผู้ผลิตกิ่งพันธุ์ออกมาขายเป็นจำนวนมาก
         เมื่อจำนวนของผู้ผลิตและกิ่งพันธุ์มีปริมาณมากมายมหาศาล ปัญหาเรื่องคุณภาพจึงเกิดขึ้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กิ่งพันธุ์ที่มีจำหน่าย มีทั้งที่มีคุณภาพสูงและคุณภาพต่ำ ตัวอย่างของกิ่งคุณภาพต่ำเช่น ทำกิ่งโดยการตอน หรือทาบกิ่ง โดยการดึงเอาต้นตอ ออกมาจากถุงเพาะชำ แล้วตัดรากแก้วออก เพื่อให้สะดวกในการทาบ หรือการนำไปทาบกับกิ่งแม่พันธุ์ที่คุณภาพต่ำ เมื่อนำไปปลูก กิ่งพันธุ์มักจะตาย หรือไม่ตายแต่ไม่โต หรือโตแต่เมื่อออกลูกแล้วเป็นมะปรางพื้นบ้าน ทำให้ เสียเงิน เสียเวลา เสียรู้ เสียโอกาส เสียความรู้สึก ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของผลเสียที่เกิดจากการซื้อ กิ่งพันธุ์คุณภาพต่ำไปปลูก
            ปัญหาที่สำคัญมากอีกอย่างคือเรื่องชื่อและที่มาของสายพันธุ์ บางสวนได้นำเอาชื่อของพันธุ์ที่มีชื่อเสียง มาตั้งชื่อให้กับพันธุ์ของสวนตัวเอง บางที่เอาพันธุ์จากที่อื่นมาปลูกแล้วตั้งชื่อใหม่เป็นชื่อของตัวเองพ่อค้าบางรายชื้อกิ่งพันธุ์ไปจำหน่าย ก็เปลี่ยนหรือตั้งชื่อใหม่อีก ตามความนิยมของท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า เกษตรกรที่นำไปปลูกไม่สามารถรู้ได้ว่า กิ่งพันธุ์ที่แท้จริงคือพันธุ์อะไร ไม่มีใครพิสูจน์ได้ ทำให้วงการนี้สับสนวุ่นวาย จับต้นชนปลายไม่ถูก กิ่งพันธุ์คุณภาพต่ำระบาดไปทั่วประเทศ สร้างความเสียหาย ให้กับเศรษฐกิจของชาติ ชนิดที่ไม่มีใครสามารถช่วยได้
        เมื่อเป็นเช่นนี้  ข้าพเจ้าจึงได้สละเวลา ทุนทรัพย์ส่วนตัว ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ  รีบเร่งดำเนินการ  คิดหาวิธีที่จะช่วยพี่น้องชาวเกษตรกร ให้หลุดพ้นจากวังวนอันสับสนวุ่นวายนี้ โดยนำแม่พันธุ์ดี 9 สายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกจาก  56  สายพันธุ์ดีทั่วประเทศที่รวบรวมมาปลูกไว้ที่   “สถานีคัดเลือกสายพันธุ์”    ของศูนย์ฯ แล้วนำไปตรวจ ดี เอ็น เอ เพื่อแยกเอกลักษณ์จำเพาะพันธุ์ของแต่ละพันธุ์ อย่างชัดเจนที่สุด พร้อมพิมพ์ ลายพิมพ์ของแต่ละสายพันธุ์ ประกาศให้สาธารณชนทราบอย่างเปิดเผย จึงเป็นนวัตกรรมที่
        
  ปิดประตูตายสำหรับสายพันธุ์ปลอมCopyright @ 2007 by  vichitkarnkaset.com  All Rights Reserved .

Service by เว็บสำเร็จรูป